بیسموت

عرضه کننده انواع فلزات رنگین شمش قلع خالص . سرب خالص . لحیم .  نیکل . روی آنتی موان .  بیسموت . مس .آلومینیوم .منیزیم کامیودم . کروم متال . منگنز متال .  و فرو آلیاژها 09124548350