موضوع جستجو: شرکت سرب رول - ۱ مورد پیدا شد

۱ . درباره ما : های متمایز شرکت می توان به موارد زیر اشاره نمود : درجه خلوص ورق سرب به صورت انتخابی (تا 99/99 درصد).  تولید ورق سرب از ضخامت ۱ میل تا ۱۵ میل مشاوره و